Tag: Lễ hội cá ngừ Bình Định

For the first time, Binh Dinh has a Tuna Festival

Tỉnh Bình Định lên kế hoạch tổ chức Lễ hội cá ngừ năm 2023, hoạt động dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày, tỉnh này cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho một số đơn vị, sở ngành để thực hiện.